31 de des. 2015

Club de Lectura Llegir Teatre 'El público' de Lorca

Acabem l'any amb la programació del Club de Lectura LlegirTeatre a càrrec de Xavier Aragó i Xell Aixarch.
Molta participació en la sessió de Lorca 'El publico', dimecres 23 de desembre, a la sala polivalent de la biblitoeca deTortosa.