9 de nov. 2011

Presentació del llibre Noves eines d’aprenentantge de català per a persones adultes. Editorial TeidePresentació del llibre NoveS eines d’aprenentatge de català per a persones adultes
Edit. Teide a càrrec de Jordi Esteban
Dimarts 8 novembre a les 19,30 hores a la sala polivalent de la biblioteca.
  
Els llibres Català per a adults són una proposta d’aprenentatge per tasques que té en compte les programacions de la Direcció General de Política Lingüística i abraça els nivells B1, B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Seguint les indicacions del Marc europeu, els llibres parteixen de la idea que els aprenents són, sobretot, agents socials que van creixent en capacitat de participació i de compromís en català a mesura que creixen també en domini lingüístic. Tots els materials, doncs, estan encaminats a promoure, entre els aprenents, l’ús social del català.

LLIBRES TEIDE

Català per a adults