11 de febr. 2008

SIGUES ECOLOGISTA, UTILITZA LA BIBLIOTECAL'Ajuntament instal·la nous punts de recollida de piles i petit material electrònic a la ciutat.
Aquests dipòsits es situaran en edificis públic com l'Ajuntament i les oficines municipals dels pobles de Tortosa, i també n'hi haurà al Mercat Municipal, la Biblioteca Marcel·lí Domingo, l'IES de l'Ebre i l'IES Joaquim Bau i el pavelló poliesportiu de Ferreries.

BE GREEN, USE THE LIBRARY

Borrowing from libraries, instead of buying personal books and movies, saves money and printing resources. Consider donating the money saved to your local library.