10 de febr. 2010

2009 en xifres

La Biblioteca Marcel·lí Domingo vol donar a conèixer a tots els usuaris i usuàries les xifres més destacades durant l’any 2009.

*Cal destacar l’increment de préstec durant els tres anys de funcionament de la nova biblioteca.


  • Ha rebut 150.829 visitants.
  • Ha atès 35. 967 usuaris al Servei de préstec.
  • Ha prestat un total de 143.148 documents.
  • Ha rebut un increment de 1.919 nous carnets.
  • S’han donat d’alta 15.307 documents nous que representa 2,4 documents per habitant. La distribució és la següent 61.865 llibres, 16.295 no-llibres, 9.605 revistes i 277 d’altres documents.
  • Total fons 89.250 documents.
  • S’han realitzat 216 activitats, 35 visites escolars i 15 d’altres. Amb un total de 11.370 participants.
  • Ha rebut 16.300 usuaris als PC’s d’internet.