27 de set. 2007

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA. Promoció i difusió
Per què es fan tantes activitats culturals a la biblioteca?
No hi ha cap dubte que la biblioteca Pública s'ha convertit en un referent cultural de la ciutat, és per això que voldria donar a entendre a la ciutadania que la nostra missió a més de donar suport a la lectura és programar activitats culturals. Les biblioteques públiques tenen que diversificar i ampliar les seves funcions tradicionals de conservació i difusió, i convertir-se en sales de la comunitat, és a dir no són magatzems plens de llibres sinó també llocs de trobada. I per aquest motiu s'han d'obrir a la societat mitjançant el foment d'activitats culturals.

Els objectius per aconseguir-ho són:
- Crear una consciència col·lectiva del valor i importància de la biblioteca com a recurs informatiu, documental i cultural dins la comunitat on ens trobem.
- Oferir als possibles usuaris la possibilitat de conèixer els serveis de la biblioteca i la idea que a la biblioteca no sols hi poden trobar llibres.
- Reduir les desigualtats culturals i educatives de la població, facilitant a tothom l'accés als béns culturals.
- Racionalitzar al màxim els recursos bibliotecaris i demostrar la rendibilitat social de la biblioteca.


Irene Prades Ginovart
Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo