20 de gen. 2015

Conveni amb la Biblioteca Marcel•lí Domingo per a compartir fons i catàlegs

La demarcació Terres de l’Ebre del Col•legi de Periodistes ha signat un conveni amb la biblioteca municipal de Tortosa, per tal de compartir fons documentals i catàlegs sobre la temàtica de la premsa i el periodisme.

Amb aquest conveni, que l’alcalde de Tortosa , Ferran Bel, i la presidenta del Col·legi a les Terres de l’Ebre, Sílvia Tejedor, van signar a principis de gener,   el Col·legi cedeix a la biblioteca més de 60 llibres -entre els quals la col·lecció Vaixells de Paper- i la col·lecció de la revista Capçalera des de l’any 2000.  Per la seva part, la Biblioteca Marcel·lí Domingo posa també a l’abast del Col·legi una setantena de títols propis. Tot aquest fons documental estarà així a disposició dels col·legiats de les Terres de l’Ebre i dels usuaris de la biblioteca, i s’afegirà als respectius catàlegs.
La cessió dels documents de la demarcació a la biblioteca es preveu per un període mínim de cinc anys, amb aportacions periòdiques, si s’escau, mentre que el fons   documental al complet estarà a disposició de col·legiats i usuaris de la biblioteca tan aviat com estiguin a punt els treballs tècnics de catalogació.
Amb la signatura d’aquest conveni, la demarcació ofereix als seus col·legiats un nou servei que complementa la gran oferta que ja ofereixen conjuntament   el catàleg bibliogràfic del Centre de Documentació Montserrat Roig de Barcelona,   i les biblioteques del Col·legi de Periodistes a Girona i Lleida ( Col·legi de Periodistes de Catalunya Koha en línia ).
Terres-de-l'Ebre, 18 gener 2

Xerrada 'Mindfulness, consciencia y estrés' A càrrec del Dr. Tomás Álvaro