4 de gen. 2011

El cercador de col·leccions digitals d’interès cultural Eureca! promogut per la Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Més de 290.000 documents digitals culturals accessibles des del cercador Eureca!

El cercador de col·leccions digitals d’interès cultural Eureca! promogut per la Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació inclou ja la referència de més de 290.000 documents digitals disponibles a la xarxa d’interès per a la cultura catalana en diferents suports (text, fotografia o vídeo).
Eureca! (Enllaç Unificat a Recursos Electrònics de Catalunya) pretén facilitar la recerca d’informació digital a la xarxa i per això indexa la informació dels documents continguts als principals repositoris d’informació electrònica de Catalunya. Des del cercador s’accedeix als documents d’interès i es redirecciona el visitant fins al web que acull el document original d’interès.
Eureca! es va inaugurar a començaments de l’any 2010 amb la inclusió de més de 170.000 referències de documents digitals. Actualment, des d’Eureca! es poden localitzar i accedir a la informació de més 290.000 documents accessibles als següents portals, dipòsits o bases de dades:


En breu s’incorporarà també la informació dels registres de documents digitalitzats dels museus catalans inclosos a Museus en línia.

Durant el 2010, aquest cercador ha rebut 17.000 consultes. Les cerques més repetides corresponen a paraules de cerca com Barcelona, Menorca, guerra civil espanyola, Tortosa, Salvany, science, teatre, filosofia, Ramon Llull o Girona.

Igualment s’ha renovat i millorat la interfície de cerca d’Eureca! amb la instal·lació d’una nova versió del programari Primo de l’empresa GreenData.