7 de juny 2011

Exposició La societat tradicional a través del vestit

L’exposició que oferim no és només una exposició sobre roba, ho és també sobre la societat que l’acull. Així, a través del tema de la indumentària, la mostra repassa els costums i les formes de treball dels diferents grups socials a les Terres de l’Ebre del tercer quart del segle XIX fins a mitjans del segle XX; incidint principalment en la pagesia. Aquesta consta de 5 plafons amb fotografies i textos, 20 maniquins, diversos objectes catalogats, una escenografia composta per 3 maniquins i 1 foto gegant. S’acompanya d’una mostra de peces de roba i una projecció de fotografies antigues.

Fins al 30 de juny a la planta baixa de la biblitoeca Marcel·lí Domingo de Tortosa