23 de gen. 2017

Nova il·luminació a la planta baixa i àrea infantil de la biblioteca de Tortosa

Nova il·luminació a la planta baixa i àrea infantil de la biblioteca... perquè volem que sigui el teu millor espai de lectura!!

Emma ha començat aquesta tarda com a voluntària del projecte Fem Xarxa, Servei Comunitari de l'institut Cristòfol Despuig

Emma ha començat aquesta tarda com a voluntària del projecte Fem Xarxa, Servei Comunitari de l'institut Cristòfol Despuig. Aquesta experiència pretén l’aprenentatge i servei per
fomentar l’esperit cívic i la solidaritat entre l’alumnat i els diversos nivells de la societat.
També es vol potenciar la participació i la responsabilitat de l’alumnat i l’institut i les entitats col·laboradores.
A la Biblioteca Marcel·lí Domingo les tasques que es desenvoluparan en la prestació del servei comunitari consistiran en feines d’atenció al públic amb el personal de la biblioteca i també en suport al treball administratiu d’ordenació i gestió pròpies d’aquest espai