20 de jul. 2007

ELS XIQUETS MENORS DE 13 ANYS SÓN EL GRUP DE POBLACIÓ QUE MÉS LLIG A ESPANYA

FGEE
El percentatge de lectors de llibres a Espanya millora i se situa en el 58,1% de la població major de 14 anys en el segon trimestre de 2007, segons les xifres del Baròmetre d'Hàbits de lectura i compra de llibres elaborat per Connecta Research & Consultoria per a la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
En aquest segon trimestre de l'any, el Baròmetre introdueix una novetat en dedicar un capítol a analitzar els hàbits de lectura en els menors de 10 a 13 anys. Entre les conclusions de l'informe cal destacar que en aqueixa franja d'edat, el percentatge total de lectors ascendeix al 90,3% en el primer semestre de l'any. D'ells, el 73,6% lligen diària o setmanalment i el 17,6% lligen alguna vegada al mes o al trimestre.
En el desglossament de les dades de l'índex general de lectura cal destacar que del 58,1% de la població que diu llegir, el 42,0% es considera lector freqüent, és a dir, llig llibres diària o setmanalment i el 16,1% diu ser lector ocasional, és a dir, només llig alguna vegada al mes o al trimestre. En el pol oposat de la classificació, el 41,9% dels enquestats es declara no lector i, d'ells, el 14,9% diu no llegir quasi mai. El percentatge s'eleva al 27% entre els que declaren no llegir mai. En el grup de població no lectora es detecta que a partir dels 55 anys, la proporció de no lectors és major que el seu pes en el total de la piràmide poblacional -el 47,2% de no lectors de més de 55 anys i el 31,4% de població de més d'aqueixa edat-. Al contrari, entre els menors de 44 anys el percentatge de no lectors és menor que el de població (37,2% de no lectors enfront del 52,5% de població).
Per sexe, les dones continuen liderant l'índex de lectura amb un percentatge del 59,7% enfront del 56,5% dels hòmens. Les diferències més acusades per sexe es reflecteixen entre els grups de població més jove -entre 14 a 24 anys- on el percentatge de lectores (83,80%) supera al de lectors (70,90%) en més de deu punts. I per edat també és aquest grup de població el que més llig (77,2%). La relació entre l'edat i l'hàbit de lectura mostra que el percentatge de lectors disminueix gradualment segons augmenta l'edat.
La formació acadèmica és el factor que més influència té en la lectura amb un índex de lectura més elevat entre els de major nivell d'estudis. Així, el percentatge de lectors arriba al 86,3% entre els universitaris, taxa que és 2,3 vegades superior a què s'obté entre els que només tenen estudis fins a primària (37,0%).
A diferència del que ocorre en la relació entre lectura, estudis i edat, les diferències lectores segons l'hàbitat poblacional no són tan acusades encara que la taxa de lectors augmenta a mesura que ho fa la grandària del nucli poblacional. L'excepció la constitueixen els qui habiten en poblacions de 50.000 a 200.000 habitants, entre les quals es troben moltes capitals de província.
D'entre la població lectora, hi ha un 54% de lectors que ells sols lligen el 85% dels llibres, a aquests se'ls anomenaria lectors d'alta freqüència, mentres que l'altre 46% de lectors –els lectors de baixa freqüència- lligen pocs llibres a l'any tan sols entre 1 i 4 llibres, és a dir, el 14,9% del total de llibres llegits.
La mitjana de llibres llegits en l'últim any és de 8,1.
Entre els lectors freqüents –aquells que lligen alguna vegada a la setmana i que suposen el 42,0% de la població en general- la mitjana d'hores de lectura setmanals es manté en 5,6 hores setmanals de lectura en 2006 i 5,4 hores en el segon trimestre de 2007.
Quant a l'idioma, el castellà és la llengua més habitual de lectura (94,1%). Un 3,5% llig en català / valencià i un 0,8% en anglés, superant en percentatge a les altres dues llengües cooficials de l'Estat: èuscar i gallec ambdós amb un 0,4%.
Els títols més llegits durant el segon trimestre de 2007 van ser "La Catedral del mar", d'Ildefonso Falcones, "El codi da Vinci" de Dan Brown; "Los Pilars de la Terra de Ken Follet, "La sombra del Viento" de Carlos Ruiz Zafón, "Angels i dimonis" de Dan Brown, seguits pels llibres de la saga de Harry Potter de J.K. Rowling.
En aquest segon trimestre de 2007 destaca l'aparició de dos títols nous: "La sangre de los innocentes" de Julia Navarrés en el lloc número deu i "El corazón helado" de Almudena Grandes en el lloc número dèsset.
En conclusió, i quant al perfil del lector, es repeteixen les tendències dels últims anys, segons les quals lligen més les dones que els hòmens; a major edat menor població lectora; es llig majoritàriament novel·la; l'idioma de lectura habitual és el castellà i la motivació per a llegir és l'entreteniment.
En relació als hàbits de compra de llibres, el 58,4% dels entrevistats diu haver comprat llibres en l'últim any, tant llibres de text com no de text. Entre els entrevistats, hi ha un percentatge del 41,6% que diu no adquirir llibres.
Les llibreries continuen sent el lloc on solen comprar-se els llibres que no són de text i, segons l'informe, aproximadament un de cada dos compradors (48,9%) van realitzar en aquest tipus d'establiments la seua última adquisició de llibres. Malgrat aquesta supremacia, els percentatges de llibres adquirits en grans magatzems i cadenes de llibreries augmenten la seua quota de mercat respecte al 2005 i 2006.
El Baròmetre sobre Hàbits de lectura i compra de llibres assenyala també que el percentatge de lectors que va acudir a biblioteques va pujar al 35,9% en l'últim any, mentres que la taxa de lectors que va sol·licitar llibres en préstec en aquest tipus d'establiments va ser del 35,3%. Com és habitual, la visita a les biblioteques la protagonitzen principalment els jóvens entre 14 i 24 anys i els estudiants.