3 de juny 2008

SALA D'ESTUDI A LA BIBLIOTECA

Durant l’època d’exàmens s’obrirà un nou Espai a la biblioteca amb un horari nocturn.
L’objectiu és que els estudiants puguin disposar d’espais tranquils per poder concentrar-se i preparar els exàmens.
El usuaris que vulguin estudiar en horari nocturn, ja sigui individualment o per fer treball en grup, tenen a la seva disposició la sala de fons documental i connexió a Internet.

SALA D’ESTUDI
NOCTURN
DEL 2 DE JUNY
FINS EL 22 DE JUNY

Horari de nit
De Dilluns a Divendres
20,30 a 24 h
Dissabte
De 17 a 20h
Diumenge
De 10 a 13h
i
De 17 a 20h