7 d’oct. 2009

Taller de Lectura Fàcil

Literatura: taller de lectura fàcil a càrrec de Patricia McGill a les 10.00h.

Què és la Lectura Fàcil?
Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores.

Segueixen les directrius internacionals de l'IFLA quant al llenguatge, al contingut i a la forma.

Per què són necessaris els materials LF?

1. Perquè un 30% de la població té dificultats lectores
2. Perquè l'accés a la lectura és una necessitat social
i un dret recollit en diversos textos legals
nacionals i internacionals
3. Perquè llegir és un plaer que permet compartir
idees, pensaments i experiències