11 de juny 2010

PROJECTE FOTOGRÀFIC A L'ENTORN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CATALUNYA

Durant el 2010, la Subdirecció General de Biblioteques (SGB) posa en marxa la realització d’un reportatge fotogràfic extens en trenta-cinc biblioteques representatives de les cinc demarcacions de Catalunya triades pel Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC). El reportatge es destinarà a la producció d’una exposició itinerant sobre la lectura pública a Catalunya, i la creació d’un fons d’imatges per ser usades en diferents accions de comunicació, promoció i publicitat en tots els mitjans i suports.


El projecte anirà a càrrec del fotògraf Josep Algans i del dissenyador Manel Gràvalos.


FOTOS CEDIDES PER L'AUTOR DEL REPORTATGE JOSEP ALGANS DE L'EQUIP DE LA BIBLIOTECA

Objectius

1. Crear un fons d'imatges sobre les biblioteques públiques de Catalunya que mostrin els valors d’aquests serveis (els edificis, els espais d'interacció entre les persones, les persones –treballadors i usuaris-, les activitats, etc.), per ser usades pel SGB per usos interns de formació i assessorament així com externs de comunicació, promoció i publicitat en tots els mitjans, tan impresos com audiovisuals inclòs Internet (presentacions i comunicacions en esdeveniments professionals, difusions a través d’aplicacions web, publicacions, màrqueting, etc.).

2. Realitzar una exposició fotogràfica itinerant per les biblioteques públiques de Catalunya i espais no lectors, per difondre els valors del SLPC entre la ciutadania.