9 de febr. 2010

Prova Pilot SERVEI DE SUPORT A LA BIBLIOTECA PÚBLICA /BIBLIOTECA ESCOLAR

Servei de préstec de lots de suport a les biblioteques dels centres educatius a través de la biblioteca pública Marcel·lí Domingo de Tortosa.

Quins lots s’ofereixen?

Per conèixer els lots documentals disponibles a la CePSE, es pot accedir a través de la web: La CePSE posa a disposició dels centres educatius diferents tipologies de lots documentals.

Lots temàtics

Inclou lots de temàtica general ó més específica, pensats per treballar a nivell d’aula i cicle. Entre aquests lots documentals distingim els que van destinats a l’educació infantil i primària i els que seran per a l’educació
secundària obligatòria (ESO), tant de coneixements com d’imaginació.

Lots de suport a les biblioteques escolars dels centres d’ensenyament:

Conjunt de documents pensats per a l'entorn escolar. Aquests lots poden ser demanats pels centres educatius a la CePSE.
Actualment, hi ha disponibles quatre grans lots (d'imaginació i coneixements d'uns trescents documents com a mitjana cadascun). Aquests documents són els recomanats a la Bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'educació infantil i primària.

Imaginació i a la Bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Coneixements editada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d'Educació.

La tramesa dels lots es fa, a través d’un sistema de valisa, que connecta la CePSE amb les biblioteques públiques comarcals i el centre educatiu ha de posar-se d’acord amb la biblioteca per recollir-lo.

La devolució del lot s’ha de fer de forma integra – tal com s’ha rebut – a través de la biblioteca pública comarcal Marcel·lí Domingo de Tortosa.

Per tal d’avaluar el funcionament del servei, la CePSE adjuntarà un qüestionari de valoració a cada lot que es deixi en préstec perquè  l’empleni el centre educatiu.

Per tal d’oferir una col·lecció que s’adeqüi a les necessitats dels centres educatius, és important que els centres facin propostes d’adquisició – lots temàtics, títols per a activitats de foment de la lectura.