5 de maig 2020

Recursos per a la recerca: ArcaARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:
  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.
Opcions de cerca:
  • Permet la cerca per paraules clau dins el text complet de les revistes, per títol, matèria, data i any de publicació, lloc d’edició i biblioteca propietària.
  • També es pot consultar un llistat de títols, i una línia del temps on podem veure en cada moment quines publicacions hi ha digitalitzades. Ens trobem que hi ha revistes des de 1761 fins l'any 2000.

Visualització:
  • Un cop feta la cerca ens permet veure la imatge de la pàgina, guardar-la en jpg o descarregar-la en pdf, i a més a més, podem guardar un enllaç permanent a la pàgina.
  • Exemple: hem trobat una notícia a La Academia Calasancia : órgano de la Academia Calasancia de las Escuela Pías de Barcelona: Año 13, no. 300 (15 sept. 1904), pàg. 31-32, on es dona notícia de la inauguració de l’Observatori de l’Ebre.