22 de març 2010

Presentació del llibre"Vocabulari de cruilla" de Joan Beltran

Joan Beltran recull part del vocabulari de les Terrres de l'Ebre i el Maestrat en aquest dos volums.

Miquel Àngel Pradilla va presentar el llibre Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en el context del català formal, de Joan Beltran.

El llibre, editat en dos volums per Onada Edicions, de Benicarló, és un vocabulari de paraules del dialecte tortosí, en sentit ampli, que descriu els mots, proposa la grafia més adient, si no figura als diccionaris normatius, i dóna informació sobre l'extensió geogràfica i la tradició escrita i lexicogràfica, tot amb l'objectiu de donar a conèixer uns mots que han estat generals en aquestes comarques i que avui han sofert una reculada notable.

Es tracta, sens dubte, d'una obra imprescindible per a conèixer el lèxic patrimonial del nostre parlar.

Divendres 19 de març, a les 19.30 h, es va presentar a la Biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tortosa.