1 de març 2012

Xifres 2011 de la biblioteca Marcel·lí Domingo deTortosa

2011 en xifres…     

La Biblioteca Marcel•lí Domingo vol donar a conèixer a tots els usuaris i usuàries les xifres més destacades durant l’any 2011.

•    Ha rebut 160.971 visitants; 539 visitants dia; 98 visitants per hora de servei; 4,45 visitants/habitants*vegades que cada habitant ha visitat la biblioteca.

•    Ha estat oberta 299 dies. (Inclou 16 dies de sala d’estudi de nit i 37 dies de biblioplaça).

•    Ha estat oberta durant 1.626,5 h. (Inclou 50 hores sala estudi de nit i 55,5 hores de biblioplaça).

•    Ha prestat un total de 124.618 documents. Préstec a altres biblioteques 6.418 (Inclou 1.840 documents deixats i 4.578 sol•licitats). Nivell de rotació 1,5% es a dir MOLT adequat.

•    Ha rebut un increment de 1.201 nous carnets i  191 baixes carnets. Total 26.300 carnets de préstec.

•    S’han donat d’alta 8.331 documents nous.

•    Total fons 101.963 documents, que representa 2,82 documents per habitant*. La distribució és la següent: 68.791 llibres, 16.427 no-llibres, i 1.527 d’altres documents.

•    S’han realitzat 532 activitats amb un total de 15.315 participants.

•    Ha rebut 22.477 visites a la web i 41.314 als tres blocs de la biblioteca. I 8.800 seguidors Facebook.

•    S’han realitzat 44 visites escolars i 50 d’altres. Amb un total de 1.452 participants.
    Un any més ha participat a la Fira Literària de Jesús i Fira Camp-    redó net.


* 36.189 habitants empadronats a Tortosa desembre 2011