4 de nov. 2010

CENTRES D'INTERÈS A LA BIBLIOTECA. NOVEMBRE 2010

BIOGRAFIES

 Ara que començarà a fer fred si voleu fer una lectura tranquil·la a la vostra casa, podeu triar un llibre sobre alguna biografia ACTORS, POLÍTICS, ARTISTES, PRINCESES,  ... Tot el material és de lliure accés i està disponible per a qualsevol persona interessada en el tema. El trobareu al Centre d'Interès de la PRIMERA PLANTA.

JOAN SOLÀ FILÒLEG I LINGÜISTA,  ENS HA DEIXAT PER SEMPRELa biblioteca Marcel·lí Domingo vol fer un petit homenatge a aquesta gran figura que fou un gran referent en la lingüística i també un gran divulgador de la llengua · L'any passat va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Nascut a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) el 1940, va estudiar Magisteri a Lleida i el 1965 va rebre el títol de Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, on va fer el doctorat en Filologia Catalana.
 [+ INFORMACIÓ]

Podeu trobar les seves obres al centre d'interès de la PRIMERA PLANTA


Taller de tècniques de redacció en Lectura Fàcil a la Biblioteca Marcel·lí Domingo

Associació Lectura Fàcil

Professora Eugènia Salvador i Mencerré Llicenciada en Ciències Econòmiques. Codirectora de l’Associació Lectura Fàcil des de la seva creació (2002). Ha impartit classes d’Informació i Documentació a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des de l’Associació Lectura Fàcil tutoritza de Treballs de Final de Carrera de la Llicenciatura de Filologia Catalana (UOC). Adapta i supervisa les adaptacions a Lectura Fàcil de diverses editorials (Castellnou, Publicacions Abadia de Montserrat, Sirpus, Libros del Zorro Rojo) i administracions públiques (Manlleu, Sant Boi de Llobregat, regidoria de Drets Civils de l’ajuntament de Barcelona, Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya).


"Taller de tècniques de redacció: Lectura Fàcil i Llenguatge Planer" t'ofereix les pautes perquè els teus textos siguin fàcils de llegir i d'entendre. Escriure de forma clara i entenedora permet una comprensió ràpida dels textos i una comunicació més eficaç i propera amb el públic destinatari.

Objectius
• Donar a conèixer els conceptes de Lectura Fàcil i Llenguatge planer
• Analitzar diferents gèneres per adaptar a LF
• Exercitar els/les participants en les tècniques d’elaborar materials de LF

Públic destinatari
Persones vinculades al món bibliotecari i educatiu, mediadors i educadors socials.

Contingut
• L’accés a la informació, la literatura i la cultura: una necessitat i un dret democràtics
• Què es la Lectura Fácil? Llegibilitat i comprensibilitat com a nocions bàsiques. Contingut, llenguatge i forma: les claus per a una bona comunicació
• Grups destinataris. ¿És possible unificar necessitats lectores de grups diferents?
• Les pautes internacionals: IFLA e ILSMH. Lenguatge planer i Lectura Fàcil: què tenen en comú?

Sessions pràctiques. Aplicació dels criteris de lectura fàcil i de llenguatge planer a diferents textos informatius, suports i formats:

- Cartes, informes, butlletins, tríptics, cartells
- Altres formats: presentacions en Power Point
- Alguns consells per redactar missatges de correu electrònic i per al disseny de pàgines web

Característiques
• Orientació pràctica. Es repartirà un dossier i es treballaran exemples d’adaptacions de textos, que podran aportar el mateixos participants.


Durada
Dijous 4 i 11 de novembre. 14 hores presencials. 2 hores de treball en línia
Matí: de 10h a 14h  i Tarda: de 3h30 a 6h30