3 de maig 2023

CENTRE D’INTERÈS MAIG 2023 Llegir els conflictes, crear pau. Biblioteca Tortosa


CENTRE D’INTERÈS MAIG 2023

Llegir els conflictes, crear pau

La sisena edició del programa Biblioteques sense Fronteres, compromeses amb un món més just proposa una reflexió sobre les causes i les conseqüències dels conflictes i els processos de pau existents al món. Alhora ofereix eines i recursos a la ciutadania per esdevenir constructors de pau a escala individual i col·lectiva.


Les guerres i les violències són l'amenaça més gran per una vida digna i el gaudi ple dels drets humans. Sense pau i drets humans no és possible avançar vers un desenvolupament sostenible.


Per avançar cap a la pau cal conèixer les causes i les arrels dels conflictes armats, i també les conseqüències que se’n deriven. Les dones i les nenes pateixen de forma desproporcionada els impactes de les violències. Les migracions, el refugi i el desplaçament i els impactes psicosocials i culturals són conseqüències molt rellevants dels conflictes.