16 de nov. 2020

Exposició 'Patrimoni oblidat, memòria literària'

UN PROJECTE DE LA COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I L’INSTITUT RAMON MUNTANER. Fins al 30 de novembre, a la planta baixa de la biblioteca.

L'exposició vol posar en relació elements patrimonials (entenent el patrimoni en un sentit molt ampli), ja desapareguts o bé abandonats o ruïnosos –o que en un determinat període històric ho van ser–, amb textos literaris que s’hi han referit. El nostre patrimoni més afeblit es presenta així contemplat des de la memòria, la descripció, la interpretació o la creació literària. Amb el doble acompanyament d’imatge i paraula, la mostra ens ajuda a conèixer, entendre i valorar els testimonis del passat dels nostres pobles i ciutats.