4 de juny 2015

Exposició ‘Drets dones: feminització de la pobresa’. Organitza ONG Mans Unides.

L’exposició Treballadores del món pretén oferir una visió de la situació de les dones a nivell global, i més concretament, de les condicions a les quals s’han d’enfrontar diàriament dins del món laboral. L’exposició consta de 10 panells on es tracten temes com les nenes treballadores, les camperoles, les treballadores a les maquiles, la violència o les treballadores migrants.