17 de març 2014

English Reading Club. Amb motiu del II Tortosa English Festival


 Coordinadora Montse Subirats, reader Jeniffer Wilke.
Dissabte 15 de març a les 12h