3 de des. 2013

Cristòfol Despuig al mapa literari català 2.0Si voleu fer la ruta literària Cristòfol Despuig pel vostre compte, ara ho podeu fer utilitzant  les eines 2.0 des del mapa literari català. Projecte ESPAIS ESCRITS