7 d’oct. 2010

Exposició Consum-In. La nostra força drets i deures del consumidor. Entre els dies 5 i 23 d'octubre a la planta baixa de la biblioteca Marcel·lí Domingo

Dijous 7 d'octubre Inauguració de l'exposició a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa


                                       
CONTINGUT:

El ConsumIN és més que una manera de comprar un producte o de contractar un servei, és una actitud crítica per afrontar els reptes de la societat moderna pel que fa al transcendent àmbit del consum. L'exposició comença amb una introducció sobre aquest concepte que respon a les pautes que ha de seguir qualsevol persona que vulgui practicar el ConsumIN: informar-se, triar, complir i reclamar quan calgui.

A través d'un recorregut expositiu en què es presenten un conjunt de panells informatius acompanyats de fotografies, gràfics, mapes i vídeos, el visitant trobarà consells pràctics de com actuar davant dels entrebancs més habituals que es poden plantejar en els sectors de la telefonia i Internet, transport aeri i consum energètic.

En un altre àmbit, s'introdueix al públic en el camí de la reclamació i s'expliquen quins són els diferents passos que s'han de seguir per fer una reclamació, i quines vies de solució ofereixen els organismes de consum.

En el darrer espai de l'exposició es descriuen pràctiques de consum molt actuals que demanen una certa cautela per part de la persona consumidora per tal de no caure en el parany del Consum OUT, és a dir, el tipus de consum que amaga intencions poc desitjables.

La mostra té un caràcter participatiu i interactiu. Tots els visitants podran fer la seva aportació personal al ConsumIN, ja que poden deixar per escrit les reflexions i els consells que es derivin del seu pas per la mostra. Les millors opinions seran publicades a la plana web www.consum.cat.

Si voleu més informació, a la biblioteca hi haurà tots els dies un guia que us acompanyarà i explicarà els panells informatius. CONSUM-IN