3 de juny 2010

• Exposició “Projecte Mans Unides a Bolivia i Filipines”. Organitza ACEID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) Mans Unides

De l’1 al 7 de juny. Als passadissos de la biblioteca.Recull escenes de la vida quotidiana de nens treballadors de Filipines. ... La revolución verde: Exposa una solució, per evitar el deteriorament mediambiental. ... A Alto de la Paz (Bolívia), la cooperativa de dones "aimarà" ha fet ...- Problemàtica de la dona en el Tercer Món i la tasca de Mans Unides en el ...