25 de març 2010

Xerrada sobre:Masterclass al voltant dels Idea Stores: activitat per adults i joves

Objectius

- Enfocament nou a les activitats d'animació per aconseguir resultats sorprenents.
- Organitzar trobades amb gent gran, grups de lectura per a joves i adults, nits a la biblioteca, projectes amb escoles, cursos, festivitats, jornades amb voluntariat, etc.

Persones destinatàries
Directors de les biblioteques, personal de Serveis Centrals i arquitectes.

Programa
De 9 a 11h: presentació de la filososfia Idea Store, amb especial incidència en l'aspecte d'activitats per a adults i joves.
D'11 a 12h: torn obert de preguntes.
De 13.30 a 16.30h: exercicics en grup. Propostes, resolució pràctica i conclusió del curs.

Metodologia
Format resencial. El seminari té un caire informal i preveu la interacció amb els alumnes. No és una conferència teòrica, sinó un taller participatiu i dinàmic. Es pretén que els assistents col·laborin amb les seves inquietuds, consultes i aportacions.

L'idioma del curs és italià amb traducció catalana.

Professorat
Sergio Dogliani

Dates i horari
23 de març de 2010
de 9 a 12h i de 13.30 a 16.30h

0 comentarios: