1 d’abr. 2009

Presentació del Projecte pilot de Lectura Fàcil a Tortosa

Lectura Fàcil, és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu impulsar l’edició i ús de llibres adreçats a persones que tenen dificultats de comprensió lectora.

Actualment són moltes les biblioteques que disposen d’aquestes publicacions i que segueixen polítiques de promoció lectora molt eficaces entre col·lectius que viuen al marge de la cultura en general i en conseqüència, en risc d’exclusió social.

Aquest dimecres a les 11h a l sala polivalent de la biblitoeca s'ha presentat el Projecte pilot de Lectura Fàcil a Tortosa, es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu la creació d’una xarxa d’entitats que vulguin crear grups de lectura amb persones que tenen dificultats lectores.

Un primer pas per a assolir aquest objectiu és convidar a participar en el projecte a les entitats locals que estiguin implicades en programes socials i culturals pensats per a aquests col·lectius.

Programa de l'acte:

11:00 a 11:45 h. Presentació de l’Associació Lectura Fàcil i exposició del projecte, a càrrec de Carme Mayol Co-directora de l’Associació Lectura Fàcil

11:45 a 12:00 h. Pausa i refresc.

12:00 a 14:00 h. Lectura dramatitzada d’un text de LF a càrrec d’un professional de l’àmbit teatral.