5 de juny 2008

5 de juny presentació del Dia del Medi Ambient

Deixi L’ Hàbit! Cap a una economia baixa en Carboni.
El Dia Mundial del Medi Ambient insistirà en els recursos e iniciatives que promoguin estils de vida i economies amb baixes emissions de carboni, com la millora de l’eficiència energètica, les fonts d’energia alternatives, la conservació dels boscos i el consum ecològic.

El canvi climàtic és la qüestió medioambiental més important a la que s’ enfronta el món actualL’ALFABET DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. MANERES DE CELEBRAR-HO

A-Activitats per a la joventut
B-Brossa separada adequadament
C-Conferències sobre el medi ambient
D-Debats sobre temes ambientals
E-Elaboració d’objectes artístics utilitzant materials reciclats
F-Formar part d’organitzacions com “Netegem el món”
G-Grups de discussió, grans i petits
H-Habituar-nos a consums responsables
I-Investigar la biodiversitat de les ciutats
J-Juntes de veïns debatent sobre el medi
K-Kilòmetres compartint automòbil
L-Legislació
M-Mantenir net el teu entorn més proper
N-No utilitzar bosses ni envasos plàstics
O-Organitzar activitats relacionades amb el medi ambient
P-Programes d’educació ambiental
Q-Que tothom conegui els seus drets
R-Reciclar, reparar, reutilitzar
S-Subhastes en benefici de projectes ambientals
T-Tallers
U-Utilitzar transports no contaminants
V-Visites guiades a llocs ecològics
X-Xerrades sobre collites orgàniques
Z-Zones verdes protegides per la comunitat


TALLER PER A XIQUETS I XIQUETES "RECICLEM JUGANT" a càrrec del PII