30 d’abr. 2008

CENTRE D'INTERÈS DE LECTURA FÀCIL DURANT EL MES DE MAIG A LA BIBLIOTECADurant tot el mes de maig a l'expositor del centre d'interès de la planta baixa de la biblioteca, hi haurà una selecció de llibres de lectura fàcil que recomanem.
La lectura fàcil és un material de lectura concebut i realitzat amb especial cura perquè sigui llegit i entès per persones amb dificultat lectora o de comprensió. En aquests textos no només s'adapta la tipografia, el cos de la lletra o l'interlineat, sinó també el contingut. Les línies que conformen els textos respecten les unitats sintàctiques d'aquests per tal de no perdre el fil del significat. Els textos estan editats en bandera per tal de fer més senzilla la seva lectura.

Per què un centre d'interès de "Lectura Fàcil"?

1. El nombre de persones adultes amb dificultats lectores creix de forma preocupant en les nostres societats.

2. Les biblioteques públiques, d'acord amb el que estableix la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estan obligades a donar resposta a les necessitats d'aquells que tenen dificultats per a la lectura.

3. També d'acord amb el que estableix la Llei, col.laboren intensament amb les entitats dedicades al suport, acollida i formació de les persones amb dificultats lectores (immigrants, gent gran, joves amb escolarització deficient, població reclusa, persones amb discapacitats, pacients internats, etc.).

4. Hi ha una greu mancança de materials de lectura fàcil adreçats a aquests col.lectius.

Consulteu el web de l'Associació Lectura Fàcil http://www.lecturafacil.net/